สาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมจัดงาน Japan Festa in Bangkok 2017

สาขาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมจัดงาน Japan Festa in Bangkok 2017

                   เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น ทางสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมจัดซุ้มในกิจกรรม Best J Activity 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Japan Festa in Bangkok 2017/Japan Expo Thailand 2017 อีเว้นท์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่สุดในเอเชีย โดยธีมในการจัดซุ้มคือ "การละเล่นไทย-ญี่ปุ่น"
 
ช่วยสนับสนุน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเซ็นทรัลเวิร์ลด้วยนะคะ
04. 2018